การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง
สามารถทำได้เองไม่ยากค่ะ

1. ต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและ Flash drive ในช่อง USB port
2. ติดตั้ง ตัวเชื่อมต่อการส่งข้อมูล และ Driver
เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับ เครื่องสแกนได้
3. การเข้าเว็ปไซต์ www.MindBoosterClub.com
4. ลงข้อมูลผู้รับบริการ และ บันทึกข้อมูล
5. เก็บลายนิ้วมือ และ บันทึกข้อมูล
6. เมื่อเสร็จสิ้น แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือ

คลิปแนะนำ อุปกรณ์ และ วิธีการเก็บลายนิ้วมือ
เพื่อไปวิเคราะห์ ของ Mind Booster

สารบัญ (Timestamp)

0:23 การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
1:46 การเข้าเว็บไซต์ เพื่อ เก็บลายนิ้วมือ
2:22 ขั้นตอนการเก็บลายนิ้วมือ

ขั้นตอนโดยละเอียด
0:04 แนะนำอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ
0:23 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
0:46 ขั้นตอนการลง Driver ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

1:47 เข้าโปรแกรม ผ่านเว็บไซต์ www.MindBoosterClub.com
2:00 เข้าสู่หน้า “เข้าสู่ระบบ” และ ลงชื่อเข้าระบบ
ต้องมี User และ Password

2:19 เพิ่มรายชื่อและลงข้อมูล ผู้รับบริการ ด้วย “Add Client”
การลง “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “บันทึก”
การกรอกข้อมูลผู้รับบริการ
ต้องมี Nickname (ชื่อเล่น)
และ Email สำหรับการเข้าดูรายงาน Online
การกรอกข้อมูลในส่วนที่ซ่อนไว้

2:52 ขั้นตอนการสแกนเก็บลายนิ้วมือ
3:39 *** รูปลายนิ้วมือที่ต้องการ ***
เก็บให้ได้ จุดกลาง (CT : Center)
และ จุดตัด (DL : Delta) ของลายนิ้วมือ
ลายก้นหอย มี 1 CT และ 2 DL
ลายมัดหวาย มี 1 CT และ 1 DL
ลายโค้ง มี 0-1 CT และ 0-1 DL
3:49 การบันทึกภาพลายนิ้วมือ ในตำแหน่งนิ้วอื่นๆ
5:07 เมื่อเก็บลายนิ้วมือแล้ว
สามารถแจ้งเพื่อให้นักวิเคราะห์ตรวจสอบลายนิ้วมือได้
5:19, 6:22 การตรวจสอบลายนิ้วมือที่เก็บทั้งหมด
5:40 การเพิ่มผู้รับบริการท่านอื่น (Add Client)

***
ภาพ “จุดที่สำคัญ” ของลายนิ้วมือที่ต้องการ
3:39 “จุดกลาง” และ “จุดตัด” ของลายนิ้วมือ
4:34 บางลายนิ้วมือที่ไม่มีจุดตัด
(ลายนิ้วมือตัวอย่าง ไม่มีจุดตัดฝั่งซ้าย)

เทคนิคการเก็บลายนิ้วมือ
4:00 ภาพลายนิ้วมือดำเกินไป
1. ลองยกแล้วทาบนิ้วมือบนเครื่องสแกนใหม่
2. ลายนิ้วมือชื้นเกินไป
5:07 การเก็บลายนิ้วมือ ที่ไม่แน่ใจเรื่องจุดตัด
1. เก็บลายนิ้วมือ ให้ภาพครอบคลุมจุดที่ไม่แน่ใจไปอีกหน่อย
2. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบอีกที

ปัญหาที่พบในการเก็บลายนิ้วมือ
5:54 วางนิ้วมือบนเครื่องสแกน และภาพลายนิ้วมือไม่ขึ้น
สาเหตุ : เปิดเครื่องสแกน รอนานเกินไป
แก้ไข : ให้กดปุ่มเริ่มสแกน สีส้ม

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ไม่ได้ใส่ Nickname (ชื่อเล่น) ดูเพิ่มเติม 2:29
และไม่ได้กดบันทึกข้อมูล

หากพบปัญหา หรือ มีข้อสงสัย
สามารถติดต่อ 089-4426564

#เก็บลายนิ้วมือ
#สแกนนิ้วมือเอง
#MindBooster
#วิเคราะห์ลายนิ้วมือ

Call Now Button