ความสัมพันธ์ลายนิ้วมือกับสมอง

ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีคุณค่า

ยิ่งรู้ช้า ยิ่งเสียโอกาส..!!

การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจตัวตนและศักยภาพ
เป็นตัวช่วยในการวางแผนการพัฒนาความสามารถ

รู้จักวิเคราะห์ลายนิ้วมือ…

บอกเล่า...
ผลลัพธ์และความประทับใจ

มาฟังคำบอกเล่าผลลัพธ์และความประทับใจ
หลังจากฟังผลรายงาน
การวิเคราะห์ลายนิ้วมือและนำไปปรับใช้

รับชมเรื่องราว
ผ่าน Youtube…

ขั้นตอนการรับบริการ
วิเคราะห์ลายนิ้วมือ

สแกนเก็บลายนิ้วมือ Mindbooster
เก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว
(ใช้เวลา 5-15 นาที ต่อท่าน)
เล่มรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือ Mindbooster
ประมวลผลและทำรูปเล่มรายงาน
(ใช้เวลา 30-60 นาที ต่อท่าน)
วิเคราะห์ลายนิ้วมือ โดยนักวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
วิเคราะห์ผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
(ใช้เวลา 45-90 นาที ต่อท่าน)
เก็บลายนิ้วมือ

การเดินทางมาหาเรา
สถาบันวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
และพัฒนาศักยภาพ Mind Booster

ติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆ

เพิ่มเพื่อน
Call Now Button