รวมไฟล์ Icon ใช้ในรายงาน

รูป Icon ที่ดึงไปใส่ในรายงานการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ห้ามลบข้อมูลเด็ดขาด!!

Icon ใส่ นักรบ + นักคิด

Icon ใส่ศักยภาพ + Learning Styles

Icon ใส่ในส่วนอาชีพ

Call Now Button