ครอบครัว

แบบสอบถาม

แบบทดสอบ พ่อแม่ 4 ประเภท ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูก​

ลองทำแบบทดสอบกันดูค่ะ เราเป็นพ่อแม่แบบไหน เพราะการอบรมเลียงดูมีผลต่อพฤติกรรมและความคิด ได้มีการแบ่งเป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆ และส่งผลต่อลูกของเราอย่างไร??

9 ครอบครัวเลี้ยงลูกผิดวิธี

9 รูปแบบครอบครัว เลี้ยงลูกผิดวิธี

สำหรับการเลี้ยงลูก สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือ ความหวังดี ที่ปราศจากความเข้าใจ รูปแบบของครอบครัวที่หลากหลายในปัจจุบัน กลับส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกอย่างคาดไม่

Call Now Button