เข้าใจวัยรุ่น

บทความเกี่ยวกับการดูแลและเข้าใจวัยรุ่น

แบบสอบถาม

แบบทดสอบ พ่อแม่ 4 ประเภท ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูก​

ลองทำแบบทดสอบกันดูค่ะ เราเป็นพ่อแม่แบบไหน เพราะการอบรมเลียงดูมีผลต่อพฤติกรรมและความคิด ได้มีการแบ่งเป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆ และส่งผลต่อลูกของเราอย่างไร??

Call Now Button