เลือกเรียนที่ใช่ ด้วยการเข้าใจตัวเอง

เลือกเรียนที่ใช่!! ด้วยการเข้าใจตัวเอง

การเลือกเรียนที่ใช่ ยังไงก็โอ
เพราะเส้นทางชีวิตที่เลือกแล้ว
บางทีก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลง
แนวทางการเลือกจึงสำคัญ!!