ความถนัด L1

L1 ศักยภาพด้าน การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ

L1 : ศักยภาพด้าน

การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ

ศักยภาพ 10 ด้าน L1 : การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำ

L1 : ลายนิ้วมือที่นิ้วโป้งข้างซ้าย

ศักยภาพที่บอกถึง….

ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตนต้องการ มีเป้าหมายระยะไกล การเผชิญความท้าทาย กล้าเสี่ยง กล้ารับความเปลี่ยนแปลง มีความตั้งใจและมีวินัยในตนเองเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ตนเองต้องการ หากส่งเสริมด้านนี้ ก็จะมีความฝันที่มาจากความคิดภายในของตัวเอง สามารถเรียนรู้และรับแรงบันดาลใจทั้งจากประสบการณ์ของความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ใส่ใจความรู้สึกของทีมเวลาทำงาน ดึงดูดให้ผู้อื่นอยากร่วมงานด้วย และบอกถึงการรับมือกับความแตกต่างทางความคิดได้ ถ้าค่าไม่เด่น มักชอบทำงานคนเดียว สนใจที่เป้าหมายมากกว่าความรู้สึกของทีม ประเมินความสามารถตนเองต่ำกว่าความสามารถหรือศักยภาพที่ตัวเองมี

ศักยภาพที่ไม่โดดเด่น…

ถ้าค่าศักยภาพไม่โดดเด่น  มักชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบกับการทำงานที่มีความแตกต่างทางความคิด มีแนวโน้มประเมินความสามารถตนเองต่ำกว่าที่มี ทำให้ในเรื่องที่ตนเองประเมินว่ายาก จะไม่ลงมือทำ หรือไม่ลอง แต่การฝึกฝนหรือใช้บ่อยๆ ในเรื่องนั้นๆ ก็พัฒนาเป็นความสามารถที่ดีได้

วิดีโออธิบาย ศักยภาพ R1 ….

เนื้อหาในคลิป
– ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านนี้
– การพัฒนาและเทคนิคการใช้ศักยภาพ
– ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องศักยภาพ

ลิ้งค์ Youtube
​https://youtu.be/bQ0GG9_dqtg

คุณศิวพร บินอารี
นักวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ มายด์ บูสเตอร์ (Mind Booster)

การฝึกฝนและพัฒนา….

ฝึกการตั้งเป้าหมายและทำให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง ให้เรียนรู้เรื่องอาชีพ ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่ม เช่น ร่วมค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ การเล่นกีฬาเป็นทีม มีส่วนร่วมกับกิจกรรมสังคม อาสาสมัคร  จิตอาสา เช่น ทำงานอาสาสมัคร หาต้นแบบ (Idol) หรือแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ การเขียนไดอารี่ ศึกษาด้านจิตวิทยา หรือ NLP ไตร่ตรองถึงวิธีการเข้าใจตนเอง

ศักยภาพ L1 ที่บอกอยู่ใน
เล่มรายงานสรุปของ Mind Booster

การอ่านรายงาน Mind Booster L1
Call Now Button