ความถนัด R4

R4 ศักยภาพด้าน การฟังจับประเด็น การแยกแยะเสียง

R4 : ศักยภาพด้าน การฟังจับประเด็น

การแยกแยะเสียง

ศักยภาพ 10 ด้าน R4 : การฟังจับประเด็น, การแยกแยะเสียง

R4 : ลายนิ้วมือที่นิ้วนางข้างขวา

ศักยภาพที่บอกถึง….

ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ ในการจับประเด็นจากการฟัง รับข้อมูลที่ได้จากการฟัง หากด้านนี้สูง จึงไม่ชอบคนที่พูดจาไร้สาระ หรือมีเนื้อหาซ้ำๆ เดิมๆ มีอารมณ์ร่วมในสิ่งที่ฟังเป็นนักฟังที่ดี จำได้นาน จดจำคำสัญญาของผู้อื่นได้แม่นยำ การจับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของคู่สนทนาได้จากน้ำเสียง การแยกแยะเสียง ด้านดนตรี คือการแยกโน้ตดนตรี สามารถแยกเสียงที่คล้ายกันออก ด้านภาษา เป็นความไวเรื่อง สำเนียง เสียง คำศัพท์ ตัวสะกด ช่วยในการเรียนภาษาต่างประเทศในด้านการสนทนาได้

ศักยภาพที่ไม่โดดเด่น…

ถ้าค่าศักยภาพไม่โดดเด่น ต้องฟังซ้ำๆ เพื่อเก็บรายละเอียด อดทนฟังนานๆ ได้ยาก ฟังแล้วจับใจความไม่ค่อยได้ ฟังแล้วก็ลืม

วิดีโออธิบาย ศักยภาพ R4 ….

เนื้อหาในคลิป
– ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านนี้
– การพัฒนาและเทคนิคการใช้ศักยภาพ
– ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องศักยภาพ

ลิ้งค์ Youtube
https://youtu.be/o9rlIK5PUeY

คุณศิวพร บินอารี
นักวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ มายด์ บูสเตอร์ (Mind Booster)

การฝึกฝนและพัฒนา….

ฝึกการจับประเด็นด้วยการเล่าเรื่องแล้วถามกลับว่าได้อะไร
การให้ฟังเพลงแล้วจำเนื้อหาเพลง เล่านิทานแล้วให้เล่ากลับ

ศักยภาพ R4 ที่บอกอยู่ใน
เล่มรายงานสรุปของ Mind Booster

การอ่านรายงาน Mind Booster R4
Call Now Button