ความถนัด L5

L5 ศักยภาพด้าน การสัมผัสความสวยงาม และชื่นชมผ่านการมอง

L5 : ศักยภาพด้าน การสัมผัสความสวยงาม
และการชื่นชมผ่านการมอง

ศักยภาพ 10 ด้าน L5 : การใช้สีสันและความสวยงาม

L5 : ลายนิ้วมือที่นิ้วก้อยข้างซ้าย

ศักยภาพที่บอกถึง….

มีสัมผัสเรื่องความสวยงาม แยกแยะของที่สวยงามได้ดี เข้าถึงความสวยงามของสีสันและธรรมชาติ ผ่อนคลายเมื่อได้ชมของสวยงาม งานศิลปะ ธรรมชาติ มีความสามารถในการเลือกใช้สี จัดวาง และมุมมอง มีรสนิยมในการตกแต่งและการแต่งกาย การแต่งตัวและรูปลักษณ์ภายนอกมีผลต่อความมั่นใจ

ศักยภาพที่ไม่โดดเด่น…

ไม่เกิดอารมณ์ร่วม (ไม่อิน) เมื่อชมของสวยงาม มักใช้สีโทนเดียว เลือกใช้ของที่การใช้งานมากกว่าความสวยงาม

วิดีโออธิบาย ศักยภาพ L5 ….

เนื้อหาในคลิป
– ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านนี้
– การพัฒนาและเทคนิคการใช้ศักยภาพ
– ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องศักยภาพ

ลิ้งค์ Youtube
https://youtu.be/hojZT0gUg1U

คุณศิวพร บินอารี
นักวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ มายด์ บูสเตอร์ (Mind Booster)

การฝึกฝนและพัฒนา….

ใกล้ชิดธรรมชาติ เช่นปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ชมงามศิลปะ เรียนถ่ายภาพ เรียนศิลปะ

ศักยภาพ L5 ที่บอกอยู่ใน
เล่มรายงานสรุปของ Mind Booster

การอ่านรายงาน Mind Booster L5
Call Now Button