ความถนัด R1

R1 ศักยภาพ ด้านการวางแผน จัดการ และการสื่อสาร

R1 : ศักยภาพด้านการวางแผน

การจัดการ การสื่อสาร

ศักยภาพ 10 ด้าน R1 : การวางแผน การจัดการ การสื่อสาร

R1 : ลายนิ้วมือที่นิ้วโป้งข้างขวา

ศักยภาพที่บอกถึง….

ศักยภาพด้านนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผน การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน จัดลำดับความสำคัญของงานความยืดหยุ่น ความสามารถรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้ายังรวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพของงานด้วย

ในส่วนการสื่อสาร เป็นการถ่ายทอดความคิดออกเป็นคำพูด สื่อสารความคิดและความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน การสื่อสารระหว่างบุคคลและความสามารถในการจัดการ ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์ หากศักยภาพด้านนี้ดี มักชี้นำทัศนคติและความคิดเห็นของผู้อื่นจนถึงการโน้มน้าวให้ผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นของตนเอง เจรจาต่อรองโน้มน้าวผู้อื่นได้ดี มีศิลปะในการพูด รู้วิธีการพูดที่เหมาะสมกับคนทุกระดับ

ศักยภาพที่ไม่โดดเด่น…

ถ้าค่าศักยภาพไม่โดดเด่น ต้องใช้เวลาในการสื่อสารหรืออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ สื่อสารตรงไปตรงมา มักทำงานไปเรื่อยๆ อาจผัดวันประกันพรุ่ง เมื่อเจอสถานการณ์ไม่คาดคิด อาจตกใจ หรือต้องใช้เวลาในการปรับตัว แต่การฝึกฝนหรือใช้บ่อยๆ ในเรื่องนั้นๆ ก็พัฒนาเป็นความสามารถที่ดีได้

วิดีโออธิบาย ศักยภาพ R1 ….

เนื้อหาในคลิป
– ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านนี้
– การพัฒนาและเทคนิคการใช้ศักยภาพ
– ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องศักยภาพ

ลิ้งค์ Youtube
https://youtu.be/uWj9QaMJIwI4

คุณศิวพร บินอารี
นักวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ มายด์ บูสเตอร์ (Mind Booster)

การฝึกฝนและพัฒนา….

โดยปกติถ้าคนที่ศักยภาพด้านนี้ดี มักมีคำถาม
เช่น วันนี้ต้องไปไหนบ้าง วันนี้จะต้องทำอะไร
แต่หากเราต้องการพัฒนาสำหรับเด็ก
ก็ให้มีส่วนร่วมในการวางแผน
อย่างการวางแผนท่องเที่ยว
เช่น ถามว่าวันหยุด เช้าจะไปเที่ยวไหน
แล้วจากนั้นไปทำอะไรต่อ
และควรฝึกให้มีการวางแผนสำรองด้วย
ฝึกให้พบเจอสถานการณ์ต่างๆ
และคอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ
ฝึกการจัดลำดับความสำคัญของงาน
เช่น มอบหมายงานบ้านให้รับผิดชอบ
ฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พ่อแม่ไม่ทำให้ทุกอย่าง
ใช้การถามคำถามปลายเปิด
เช่น วันนี้ไปโรงเรียนมาเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ต้องระมัดระวังการตั้งคำถามที่กว้างจนเกินไป

ศักยภาพ R1 ที่บอกอยู่ใน

เล่มรายงานสรุปของ Mind Booster

การอ่านรายงาน Mind Booster R1
Call Now Button