ความถนัด R5

R5 ศักยภาพด้าน การสังเกต การแยกแยะด้วยการมอง

R5 : ศักยภาพด้านการสังเกต

การแยกแยะด้วยการมอง

ศักยภาพ 10 ด้าน R5 : การสังเกต และการแยกแยะด้วยการมอง

R5 : ลายนิ้วมือที่นิ้วก้อยข้างขวา

ศักยภาพที่บอกถึง….

ศักยภาพที่บอกถึงการใช้ในเรื่องการแยกแยะรายละเอียดที่เห็น ไวต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัว ช่างสังเกต เห็นข้อผิดพลาดและเก็บรายละเอียดได้จากการมอง การอ่านความรู้สึกผ่านสีหน้า ท่าทางของคู่สนทนาได้รวดเร็ว รับและจดจำสิ่งต่างๆ ผ่านการมองการอ่านได้ดี มีสมาธิในการอ่านสูง

ศักยภาพที่ไม่โดดเด่น…

ถ้าค่าศักยภาพไม่โดดเด่น อดทนต่อการอ่านนานๆได้ยาก ต้องอ่านซ้ำๆเพื่อเก็บรายละเอียด สังเกตเห็นรายละเอียดได้ช้า

วิดีโออธิบาย ศักยภาพ R5 ….

เนื้อหาในคลิป
– ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านนี้
– การพัฒนาและเทคนิคการใช้ศักยภาพ
– ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องศักยภาพ

ลิ้งค์ Youtube
https://youtu.be/7R0OBg__jgU

คุณศิวพร บินอารี
นักวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ มายด์ บูสเตอร์ (Mind Booster)

การฝึกฝนและพัฒนา….

เล่นเกมส์จับผิด เกมส์จับคู่ สร้างนิสัยรักการอ่าน ฝึกอ่านจับใจความ เลี่ยงการดูทีวี หรือเล่นสื่อจอนานๆ

ศักยภาพ R5 ที่บอกอยู่ใน
เล่มรายงานสรุปของ Mind Booster

การอ่านรายงาน Mind Booster L5
Call Now Button