ความถนัด L2

L2 ศักยภาพด้าน การจินตนาการ มิติพื้นที่ การกะระยะ

L2 : ศักยภาพด้าน การจินตนาการ
มิติพื้นที่ การกะระยะ

ศักยภาพ 10 ด้าน L2 : การจินตนาการ และมิติสัมพันธ์

L2 : ลายนิ้วมือที่นิ้วชี้ข้างซ้าย

ศักยภาพที่บอกถึง….

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ คิดหรือจดจำเป็นรูปภาพได้ดี จินตนาการถึงความสำเร็จของงานก่อนลงมือทำ มีความเข้าใจ หลักความคิดและการตีความเกี่ยวกับภาพ 3 มิติได้ดี สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงภาพในความคิด ชอบใช้วัตถุ 3 มิติเป็นสื่อช่วยเรียนรู้ เช่น การอ่านแบบแปลน เรียนรู้รูปทรง รูปร่าง และ การอ่านแผนที่ มีสัมผัสในเรื่องทิศทางได้ดี จดจำและนึกถึงเส้นทางที่เคยผ่าน สามารถจดจำถนนหนทางได้ดี มีความชัดเจนและระมัดระวังในเรื่องการจัดวาง การจัดแสดงสิ่งต่างๆ รอบตัว และมีภาพที่ชัดเจนของการจัดวางในความคิด จัดวางและใช้พื้นที่ได้ดีและลงตัว เช่น เวลาวาดภาพ มุมมองของภาพจะแตกต่าง การจัดของวางเข้ามุม

ศักยภาพที่ไม่โดดเด่น…

ถ้าค่าศักยภาพไม่โดดเด่น สร้างผลงานตามแบบที่มีหรือที่เรียนรู้มา การจดจำสถานที่โดยใช้การสังเกต แต่การฝึกฝนหรือใช้บ่อยๆ ในเรื่องนั้นๆ ก็พัฒนาเป็นความสามารถที่ดีได้

วิดีโออธิบาย ศักยภาพ L2 ….

เนื้อหาในคลิป
– ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านนี้
– การพัฒนาและเทคนิคการใช้ศักยภาพ
– ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องศักยภาพ

ลิ้งค์ Youtube
https://youtu.be/IjlyaTYdhvQ

คุณศิวพร บินอารี
นักวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ มายด์ บูสเตอร์ (Mind Booster)

การฝึกฝนและพัฒนา….

เล่นปัญหาเชาว์ด้านรูปทรง เล่นตัวต่อ จิ๊กซอว์ เลโก้ เสริมเรื่องการจดจำเป็นรูปภาพ ฝึกการจัดวางเชิง 3 มิติ เล่นกีฬาที่ต้องใช้การกะระยะ เช่น กอล์ฟ

ศักยภาพ L2 ที่บอกอยู่ใน
เล่มรายงานสรุปของ Mind Booster

การอ่านรายงาน Mind Booster L2
Call Now Button